Nieuws

Afsluitdijk gaat energie opwekken

23 december 2011 | FD.nl

De afsluitdijk moet een energiedijk worden. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vrijdag € 20 mln vrijgemaakt voor nieuwe vormen van groene energie op het bouwwerk. Van het geld kan bijvoorbeeld een zonnecelinstallatie komen, of een speciale energiecentrale die elektriciteit haalt uit zout en zoet water. Vooral die laatste techniek zou nieuw zijn voor Nederland.

Renovatie

Op dit moment is de afsluitdijk aan een grondige renovatie toe. De dijk is te zwak om de stijgende zeespiegel en zware stormen te doorstaan. Per 2015 komt er daarom een asfaltlaag op de top, zodat overslaande golven de dijk niet meer kunnen beschadigen. De staatssecretaris investeert hiervoor €600 mln.

Zoet naar zout water

Maar als er toch gebouwd gaat worden, kunnen er meteen ook duurzame projecten starten, stelt het miniserie. Zo is er op dit moment al een proefinstallatie voor zogeheten blue energy in voorbereiding. Dit is een techniek waarbij het zoete water uit het IJselmeer via speciale membranen de zoute Noordzee instroomt. Als zoet water zout wordt komt daar energie bij vrij, en dankzij die membanen is dat op te vangen. De techniek staat alleen nog in de kinderschoenen, en de installatie die er nu komt is slechts een proef. Als de proef goed verloopt kan het geld van het ministerie worden ingezet voor een vervolg, stelt een woordvoerder van de staatssecretaris.

Eigen bijdrage

Het geld van Atsma is beschikbaar voor bedrijven of regionale overheden met goede plannen. Het is daarbij wel de bedoeling dat er ze zelf ook bijdragen aan het project. Hoeveel die eigen bijdrage precies moet zijn heeft het ministerie niet gespecificeerd.

Bron: FD.nl

Terug naar het nieuws overzicht