Nieuws

Nieuw beleid door grote gasvoorraad

8 februari 2011 15:14 |nu.nl

DEN HAAG – De hoeveelheid winbare aardgas in de wereld blijkt veel groter te zijn dan enkele jaren geleden nog werd aangenomen. Voor de Energieraad is dat reden om te komen met een nieuw advies aan de regering.

Zo vindt de raad dat bij het opwekken van elektriciteit gas te verkiezen is boven kolen. Bovendien zal de behoefte aan gasopslag in Nederland groter worden. Nieuwe technieken hebben ertoe geleid dat moeilijk te winnen aardgasreserves in de Verenigde Staten toch aangeboord werden. Het aanbod van aardgas is daardoor fors toegenomen.

China

De Energieraad verwacht dat landen als China en Polen ook over zullen gaan tot het winnen van wat genoemd wordt ”onconventioneel gas”. Landen die gas importen zijn in de toekomst niet langer afhankelijk van alleen het Midden-Oosten en Rusland. Dat leidt tot andere gasstromen in de wereld en heeft gevolgen voor Nederland.

Verenigde Staten

Zo heeft de winning van het onconventionele gas in de Verenigde Staten tot gevolg gehad dat dat land minder vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) per schip laat aanvoeren. Daardoor komen grote hoeveelheden LNG beschikbaar op de wereldmarkt en daarmee kunnen landen in Azië en Europa hun voordeel doen. Dat kan Nederland helpen bij de ambitie om de ”gasrotonde” te worden van Noord-West Europa door geïmporteerd aardgas hier op te slaan in lege gasvelden en bestaande pijpleidingen te benutten om het gas door te voeren naar andere landen.

Kennis

De Energieraad vindt dat de overheid het winnen van onconventioneel gas ook in ons land aantrekkelijk moet maken. Ook beveelt de raad minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) aan de kennis van winning van aardgas in ons land en die van de waterhuishouding bij elkaar te brengen om milieuschade door de gaswinning te voorkomen. De raad wijst erop dat het stoken van gas in elektriciteitscentrales leidt tot minder uitstoot van het broeikasgas CO2 dan het gebruik van kolen.

© ANP


Terug naar het nieuws overzicht