Nieuws

Succesvol eerste jaar Enexis

26-04-2010, 17:00 | Enexis.nl 

Enexis ontstond in 2009 als gevolg van de ‘splitsingswet’, waarbij de netwerkbedrijven van de productie- en leveringsbedrijven werden gesplitst. Sinds januari 2009 is de organisatie operationeel zelfstandig; de eigendomssplitsing van moederbedrijf Essent was in juli een feit.

Bij de splitsing werd het eigen vermogen met EUR 350 miljoen vergroot; de opbrengst van de verkoop van het hoogspanningsnet aan TenneT werd eveneens aangewend om de solvabiliteit verder te verbeteren. Daardoor kwam deze ruim boven de afgesproken 40%, namelijk op 52%.

Enexis kreeg in 2009 van ratingbureau Standard & Poor’s een solide A flat beoordeling met ‘stable outlook’ voor de kredietwaardigheid. Moody’s beoordeelde Enexis nog wat beter met een Aa3 met eveneens stabiele verwachtingen. Het goede bedrijfsresultaat is het gevolg van een hogere bruto marge (waarvan EUR 29 miljoen het gevolg was van incidentele baten als gevolg van de verkoop van het hoogspanningsnet aan TenneT) en lagere operationele kosten (EUR 27 miljoen): meer efficiency in de organisatie leverde EUR 9 miljoen op. De stijging van de netto winst was daarnaast te danken aan lagere rentekosten die deels het gevolg waren van incidenteel lagere rentepercentages op de brugfinanciering met Essent tot het moment van splitsing. Ook het gemiddeld lagere rentedragend vreemd vermogen speelde een rol. Voorstel is 30% (EUR 79 miljoen) van de netto winst als dividend aan de aandeelhouders, provincies en gemeenten in het werkgebied van Enexis, uit te keren. 

Betrouwbare en veilige energievoorziening

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet was met een gemiddelde van 20 storingsminuten per aansluiting goed. Deze 20 minuten liggen vier minuten onder het landelijk gemiddelde van 24 minuten. Met een gemiddelde uitval van het gasnet van 25 seconden per aansluiting is de betrouwbaarheid van het netwerk ook in 2009 gewaarborgd gebleven.

Duurzame innovatie

Naast betrouwbaar en betaalbaar wil Enexis bijdragen aan de energietransitie met een duurzaam innovatieprogramma. Het Mobile Smart Grid concept, een netwerk dat elektrische rijden mogelijk maakt, heeft Enexis nationaal en internationaal een goede reputatie opgeleverd.

Enexis nam in 2009 tevens het initiatief voor de Stichting E-Laad.nl, om met de gezamenlijke netbeheerders in totaal 10.000 publieke oplaadpunten voor elektrisch vervoer in 2012 te realiseren. Met name in Overijssel en Friesland werden stappen gezet voor het invoeden van groen gas op het netwerk van Enexis.

Arbeidsmarkt

Door natuurlijk verloop is er een grote behoefte aan onder meer technisch personeel. De komende vijf jaar zullen 800 medewerkers Enexis vanwege pensioenleeftijd verlaten. Om die reden is in 2009 een eigen recruitment center opgezet, alsook een interne vakschool.

Terug naar het nieuws overzicht