Nieuws

De Column van: Jos van Erp

Jos van Erp

Jos van Erp heeft zijn carrière opgebouwd bij de firma Stork waar hij zich vooral bezig heeft gehouden met vormen van leren en ontwikkelen. Zowel op commerciële basis als in samenwerking met het regulier onderwijs. Kernbegrippen daarbij zijn: kennismanagement, verandermanagement, team start up, team revitalisering, performance improvement, coaching. Jos is sinds 2008 werkzaam als Representative High Tech Systems Platform bij FME-CWM. Het FME-CWM is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Verder geeft Jos les aan de Douai Business School in Frankrijk (Industriële Marketing en Groepsdynamica). Co-auteur van onder meer “Employability SMO 1999” en vele artikelen. In deze column geeft hij zijn visie op de Nederlandse industrie en de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

 

 

De Nederlandse industrie zet altijd alles op alles!

De geavanceerde technologische (maak)industrie in Nederland blinkt uit in creativiteit en innovatief vermogen. Zo zijn bedrijven als ASML en Philips Healthcare wereldleiders in hun marktsegmenten. In service en maintenance staan we bekend als een land dat zijn afspraken nakomt. Dat geldt niet alleen voor onderhoud aan schepen, vliegtuigen en olieboorplatforms, maar ook aan industriële installaties en de procesindustrie. Kortom, kwaliteit en betrouwbaarheid kenmerken de Nederlandse technologische industrie. Daar verdienen we ons geld mee. Dat moeten we koesteren. Maar we moeten ons ook de vraag stellen wat er voor nodig is om deze positie te kunnen behouden en verder te ontwikkelen.

Minister Verhagen van EL&I heeft een negental topsectoren benoemd. Het gaat om sectoren waar Nederland in uitblinkt en waar we ons nog verder op willen versterken. Per topsector overleggen autoriteiten uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen met elkaar om vast te stellen waar de pijlen precies op moeten worden gericht. Dan gaat het over geld en over
wet- en regelgeving. De hightech industrie is zo’n topsegment. Waar de boegbeelden van alle negen topsectoren het roerend over eens zijn is dat de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen, zeker op lange termijn, wel eens een groot probleem zou kunnen gaan vormen. Dat hoeft niet te verbazen. Nederland vergrijst immers. De exodus van goed opgeleide en ervaren mensen is al lang begonnen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het beroepsonderwijs niet voldoende aansluit op wat de bedrijven nodig hebben. Daar komt nog bovenop dat te weinig studenten kiezen voor een technische opleiding en een baan in de technologie. Veel studenten kiezen voor een leuke en ongetwijfeld goede studie, maar moeten aan het eind van de rit vaststellen dat de samenleving daar niet op zit te wachten. Zelfs als de economie blijft kwakkelen, zal de technologische industrie zich binnen enkele jaren  geconfronteerd zien met grote tekorten. Zowel op mbo- als op hbo-niveau en hoger. De adviezen die de boegbeelden van de topsectoren aan het kabinet uitbrengen met betrekking tot deze problematiek, zullen hopelijk leiden tot krachtige besluiten die het tij enigszins zullen keren. Maar zelfs als dat gebeurt, is het effect daarvan niet op korte termijn merkbaar.

Voor de industrie komt het er op neer dat het de komende vijf jaar vooral een kwestie wordt van behelpen. Vanzelfsprekend zullen wij, met de creativiteit en het innovatief vermogen die ons eigen is, alles op alles zetten om de kwaliteit en betrouwbaarheid die u van ons gewend bent, te kunnen blijven leveren.

Vereniging FME-CWM

Jos van Erp MSc

Representative High
Tech Systems Platform

Terug naar het nieuws overzicht