Nieuws

MyProfs NEN 4400-1 gecertificeerd

 

MyProfs heeft wederom met succes de certificeringsprocedure van het VRO doorlopen. MyProfs is daarmee NEN 4400-1 gecertificeerd en mag daarmee het SNA keurmerk dragen. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Terug naar het nieuws overzicht