Nieuws

Noorden vol met windmolens

30 december 2011 | DVHN.nl

GRONINGEN – Het aantal windmolens in het Noorden dreigt explosief te stijgen. Het kabinet bekijkt plannen van ondernemers die kunnen leiden tot het volzetten van de hele Waddenkust en een totale omsingeling van Oost-Groningen. RWE/Essent, Nuon en KDE Energy van Koop Holding willen daarover zaken doen met grondeigenaren.

Dat wordt bevestigd door gedeputeerde staten van Groningen. “Het rijk heeft extra locaties aangewezen. Grote kans dat windturbines die twee keer zo hoog zijn dan de Martinitoren, als hagelslag over het landschap worden uitgestort. Dat is funest voor de ontwikkeling van het platteland”, aldus gedeputeerde William Moorlag.

Hij doelt op de economische schade. “De woonkwaliteit wordt ernstig aangetast, waardoor huizenprijzen verder dalen. Wat zijn investeringen in toerisme nog waard als het landschap wordt vernield? En dat in krimpregio’s die economisch al kwetsbaar zijn.” Het rijk gaat landelijk voor 6000 megawatt en vindt dat Groningen volgens de jongste inzichten eenderde voor zijn rekening kan nemen.

Moorlag houdt vast aan de met het rijk overeengekomen vermogen van 750 megawatt in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33.

Bron: DVHN.nl

Terug naar het nieuws overzicht