Nieuws

MyProfs/MyTechs BBQ 2016

Een barbecue organiseren is iets, waar we bij MyProfs/MyTechs inmiddels enige ervaring mee hebben. De uitdaging zit steeds in de hoeveelheid aanwezige collega’s. Gelukkig heeft Misjel (de organisator) inmiddels een aantal vertrouwde adressen, die veel ervaring hebben in het organiseren van dit soort evenementen, maar dan nog blijft de vraag…..”hoeveel nodigen we uit en hoeveel zullen er daadwerkelijk komen”? Gezien de locatie, de woonplaatsen van onze collega’s, het tijdstip (vlak voor het herfstreces), was dit allemaal lastig te voorspellen, maar we hadden de hoop uitgesproken dat we ongeveer de helft van alle collega’s zouden kunnen verwelkomen. Niets bleek minder waar…… uiteindelijk hadden we 54 mensen in de tent.

Zo ongeveer rond kwart voor zes nam Stefan even kort het woord. De boodschap was duidelijk, het gaat goed met MyProfs en MyTechs.  Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben we MyTechs, een technisch uitzendbureau, opgericht en onder de bezielende leiding van Erik en Misjel krijgt dit label inmiddels aardig gestalte. Het was dan ook goed om te zien dat er zich ook een paar mensen van MyTechs onder de gasten bevonden.

Ondanks alle perikelen in de olie- en gasindustrie, groeien we nog steeds. De “perikelen” hebben ons vooralsnog niet getroffen. Toch is er veel onzekerheid in de branche en zelfs de nabije toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Het is daarom zaak dat we toch wel wat aan risicospreiding gaan werken. Andere branches zoals de food, de downstream (raffinaderijen e.d.), de chemische industrie en wellicht de installatiebranche zijn dan ook branches die we nauwlettend in de gaten houden. Het feit dat we ons voor 50% hebben ingekocht in MIB-Nederland B.V., een (elektrotechnisch) installatiebedrijf, lijkt dan ook een logische stap. Toch is dit niet alleen vanwege de risicospreiding gedaan. Het is een mooi bedrijf, met een goede mensen, een uitstekende trackrecord en met zeer veel potentie. Gezien het feit dat MIB in de gehele Benelux werkt, kunnen diegenen die wel eens installatiewerkzaamheden uitbesteden en meer informatie wensen, bij Peter terecht.

Na het woord van welkom werd de barbecue ontstoken en onder het genot van een hapje en een drankje werd er veel gesproken. Veel collega’s kenden elkaar reeds, maar toch is het leuk om ook wat nieuwe contacten op te doen. Zeker als je dan tot de conclusie komt dat sommigen ofwel voor dezelfde opdrachtgever werken, ofwel in een opdrachtgever/contractor relatie met elkaar te maken hebben gehad. Ook voor Thea was het leuk iedereen in levenden lijve te ontmoeten. Meestal vinden de contacten per mail of per telefoon plaats en dus is het ook wel eens aardig om er nu een gezicht bij te hebben.

Al met al mogen we stellen dat het wederom een geslaagde bijeenkomst is geweest, dat zeker een vervolg moet krijgen. Onder voorbehoud mogen jullie de laatste vrijdag van september 2017 in de agenda zetten. We komen er in een later stadium  op terug, maar de intentie is zeker daar…….

Dank voor jullie komst

Peter, Stefan, Misjel, Thea en Erik

 

Terug naar het nieuws overzicht