Nieuws

Positief beeld bij techniek ouders

7 september 2012 | metaalmagazine.nl

Ouders hebben een positief beeld van de technieksector. Zij zien hierin grote baanzekerheid, het maatschappelijk nut, een grote diversiteit aan functies en de internationale carrièremogelijkheden. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan onder ouders met kinderen tussen de acht en achttien jaar.

Het positieve beeld dat ouders hebben van de technieksector komt echter nog onvoldoende tot uiting in het keuzegedrag van hun kinderen. Te weinig jongeren overwegen een technische opleiding te gaan volgen. De komende decennia wordt een enorm tekort verwacht als het gaat om technisch geschoold personeel.

Onderzoek

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Kivi Niria en het Platform Bèta Techniek lieten in augustus 2012 door Bureau Consumenten Onderzoek een onderzoek uitvoeren onder ouders. Het is bekend dat ouders een belangrijke rol spelen in het keuzegedrag van hun kinderen, vandaar dat dit onderzoek gericht was op het beeld dat ouders hebben van de technieksector. Het blijkt dat dit beeld positief is.

Goed imago

“We zien dat het imago van techniek onder ouders goed is en dat dit dus niet direct een barrière vormt voor het keuzegedrag van hun kinderen. Niet iedereen die voor een technisch profiel kiest, kiest echter ook automatisch voor een technische studie. Momenteel studeren op hbo/wo niveau ongeveer 2,5 op de tien studenten af met een technisch profiel”, aldus Martin van Pernis, President van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Kivi Niria.

Bron: metaalmagazine.nl

Terug naar het nieuws overzicht