Projecten

Fabricom / Total

Roel van Boggelen is via MyProfs ingezet bij Fabricom/Total als werkvoorbereider E&I. Met het maintenance team is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de offshore locaties van Total E&P Nederland. Over dit interessante project vertelt hij:

Werken in Den Haag of offshore

Ons team als werkvoorbereiders bestaat uit zes mensen, waaronder werkvoorbereiders cranes & safety, mechanical, scaffolding en twee werkvoorbereiders E&I. Onze werkplek bevindt zich in Den Haag, maar incidenteel gaan we offshore naar de platforms. Bijvoorbeeld om werk op te nemen, de contacten te onderhouden en reeds uitgevoerd werk te beoordelen. Op kantoor zijn de werktijden in principe gelijk aan normale kantoortijden, maar we hebben enige flexibiliteit. Tussen 07:00 en 08:30 kunnen we beginnen.

Diverse soorten onderhoud

Het werk is afwisselend en er zijn verschillende zaken waar we mee bezig zijn. Allereerst het normale correctieve onderhoud. Vanaf de platforms wordt via SAP aangegeven wat er defect is en wij pakken het dan verder op vanuit kantoor. We bekijken in overleg welke onderdelen er nodig zijn, hoeveel uur werk er is en of er misschien een externe leverancier nodig is. Hier wordt, afhankelijk van de complexiteit, een klein werkpakket van gemaakt.

Ander werkzaamheden zijn het coördineren van preventief onderhoud. Hieronder vallen de geplande controle werkzaamheden en het opvolgen van de reparaties die daaruit voortvloeien.

Als laatste zijn er de voorbereidingen voor grotere klussen tijdens de geplande shutdowns. Dit is het grote onderhoud in de zomer, waarbij eilanden tijdelijk geen gas produceren. Hierdoor is er ruimte om groot onderhoud te plegen, waarbij diverse zaken gecombineerd kunnen worden.

Al met al is het een erg afwisselende baan waarin je als team opereert. De werksfeer is informeel en je kan altijd bij collega’s binnenlopen voor een praatje, advies of met vragen.